Στρατηγικοί Συνεργάτες

MICROSOFT (U.S.A.)

Η Altanet είναι Silver Partner της εταιρίας Microsoft στους τομείς του Business Intelligence και Data Platform. Η συνεργασία αυτή διασφαλίζει τη χρήση από τη μεριά μας των εργαλείων και τεχνολογιών αιχμής της Microsoft αναφορικά με την ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστημάτων λογισμικού.
 

GLOBO TECHNOLOGIES (Greece)

Η GLOBO Technologies, εταιρία του Ομίλου εταιριών GLOBO, ιδρύθηκε το 1997 και σήμερα θεωρείται μια από τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου Πληροφορικής & Τεχνολογιών. Οι δραστηριότητές της εστιάζονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας σε πέντε κύριους τομείς: Enterprise Mobility, Ψηφιοποίηση, System Integration, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ασφάλεια.
 
Η Globo Technologies είναι στρατηγικός συνεργάτης της Altanet, αναφορικά με την εφαρμογή και ολοκλήρωση λύσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν με τη χρήση της πλατφόρμας Citron2CMS καθώς και λύσεων ψηφιακού πολιτισμού με τη χρήση της πλατφόρμας Citron2DAM.

INTERWORKS CLOUD SERVICES (Greece & U.K.)

Η Interworks Cloud Services παρέχει υπηρεσίες Infrastructure as a Service, Platform as a Service και Software as a Service (SaaS). Η εκτεταμένη εμπειρία της εταιρίας στην παροχή εφαρμογών on-demand, την οδήγησε στην ανάπτυξη της πλατφόρμας Interworks Cloud Platform που αντιμετωπίζει συνολικά τις ανάγκες των Παρόχων Υπηρεσιών για αυτοματοποίηση των διαδικασιών χρέωσης και δημοσίευσης, Η εξειδίκευση στις Υπηρεσίες Νέφους οδήγησε στην ανάδειξή της εταιρίας σε Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η εταιρίας μας διατηρεί Private Cloud στις υποδομές νέφους της Interworks, παρέχοντας προς τους πελάτες μας υπηρεσίες φιλοξενίας των λύσεών μας καθώς και υπηρεσίες Infrastructure as a Service.

FUTUREBIZ (Cyprus)

Η FutureBiz LTD είναι πρωτοπόρος στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, παρέχοντας λύσεις και υπηρεσίες σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις από διαφορετικούς τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο.  

Η FutureBiz είναι στρατηγικός συνεργάτης της Altanet, αναφορικά με την εφαρμογή και ολοκλήρωση λύσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν με τη χρήση της πλατφόρμας Citron2CMS στην Κύπρο.