Ψηφιακός Πολιτισμός (eCulture)

Η έκρηξη στον όγκο του ψηφιοποιημένου υλικού τα τελευταία έτη σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει δημιουργήσει την ανάγκη συλλογής,οργάνωσης και τεκμηρίωσης των ψηφιακών αντικειμένων σε σύγχρονα συστήματα λογισμικού. Τα συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως Συστήματα Διαχείρισης Ψηφιακού Αποθέματος (Digital Asset Management Systems).
 

Με βάση την αρχή "Διατηρήστε για πάντα και μοιραστείτε με τους πάντες", η πλατφόρμα Citron2DAM αποτελεί την ιδανική λύση για τη διατήρηση του ψηφιακού αποθέματος και την παρουσίαση του στο internet. Αποτελεί ώριμο προϊόν που αναπτύσσεται διαρκώς από το 2007 και μετρά σημαντικές εγκαταστάσεις σε φορείς πολιτισμού όπως η Βουλή των Ελλήνων, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Ι & Μ Θεοχαράκη κλπ.
 

Ο συνδυασμός με την πλατφόρμα Citron2CMS επιτρέπει την επιλεκτική δημοσίευση των ψηφιοποιημένων αντικειμένων που διατηρούνται στη βάση δεδομένων του Citron2DAM στο web με τη μορφή δυναμικών καταλόγων φωτογραφιών, αρχείων μουσικής και βίντεο, συνοδευόμενα από δυναμικά δεδομένα τεκμηρίωσης σε πολλαπλές γλώσσες.
 

Η λύση που παρέχουμε στο Ψηφιακό Πολιτισμό περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών συλλογώνα ανεξαρτήτως μορφής (π.χ. Έργα Τέχνης, Μουσικές Παραστάσεις, Θεατρικές Παραστάσεις, Αντικείμενα Φροντιστηρίου, Παριτούρες, Πρακτικά κλπ)
 • Δυνατότητα επιστημονικής τεκμηρίωσης συλλογών με την χρήση προσαρμοσμένων δελτίων δεδομένων
 • Διαχωρισμός φυσικού αντικειμένου από τα ψηφιακά αντίγραφα του (artifact vs digital artifact)
 • Δυναμικός ορισμός εκδόσεων ψηφιακών αρχείων ανά τύπο (π.χ. για εικόνα οι εκδόσεις είναι υψηλής και χαμηλής ανάλυσης ενώ για το video οι εκδόσεις είναι SD & HD)
 • Πολυγλωσσικοί θησαυροί κατά ISO 5964
 • Δυνατότητα διαχείρισης γεγονότων (μεταφορά συλλογών, δανεισμός, προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης)
 • Αυτόματη παρουσίαση ψηφιακών αντικειμένων
 • Δυνατότητα αρχειοθέτησης, δεικτοδότησης και προβολής εικόνων (tiff, jpeg, gif. bmp, png, etc.)
 • Δυνατότητα αρχειοθέτησης, δεικτοδότησης και προβολής βίντεο (mpeg, wmv, avi, flv, etc.)
 • Δυνατότητα αρχειοθέτησης, δεικτοδότησης και προβολής ήχου (mp3)
 • Δυνατότητα αρχειοθέτησης, δεικτοδότησης και προβολής αρχείων (word, excel, pdf, etc.)
 • Δυνατότητα αρχειοθέτησης, δεικτοδότησης, προβολής και γεωμετρικής σύγκρισης τρισδιάστατων αντικειμένων (VRML format using the VRML Cortona Player)
 • Εγγενής διασύνδεση με την πλατφόρμα Citron2CMS για την ανάπτυξη πολιτισμικών πυλών (eCulture portals)
 • Δυναμικά οριζόμενη πολιτική ασφαλείας βασισμένη σε ρόλους, ομάδες, επίπεδα πρόσβασης και δικαιώματα
 • Ισχυρά χαρακτηρστικά Διαλειτουργικότητας που επιτρέπουν τον μετασχηματισμό των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης σύμφωνα με διεθνείς μορφότυπους και δομές όπως τα CIDOC / CRM, MuseumDat, Europeana Data Model etc.


Αν επιθυμείτε μια αξιόπιστη λύση στο πρόβλημα της αρχειοθέτησης και προβολής του ψηφιακού σας αποθέματος, παρακαλούμε στείλτε μας μήνυμα στο [email protected] !