Φιλοξενία στο Cloud

Η φιλοξενία των διαδικτυακών κόμβων των πελατών της Altanet γίνεται στις εγκαταστάσεις της Interworks. Η Interworks αποτελεί το μοναδικό πιστοποιημένο Microsoft Incubation Center για την περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης και ένα από τα 30 κέντρα της Microsoft παγκοσμίως προσφέροντας υπηρεσίες φιλοξενίας σε Cloud Servers που εγγυώνται διαθεσιμότητα 99,9%!
 

Το Data Center όπου φιλοξενούνται οι διαδικτυακοί κόμβοι έχει βασιστεί σε διεθνή πρότυπα και τυποποιήσεις, έχει πιστοποιηθεί από το διεθνή οργανισμό TUV (TUV h/04/839/Rev.0) και υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).
 
Ο εξοπλισμός του Dynamic Data Center απαρτίζεται από άριστης ποιότητας συσκευές οπως routers, rack servers, και τελευταίας τεχνολογίας switches σε redundant 2Gbps οπτικές συνδέσεις. Ο εξοπλισμός του Dynamic Data Center είναι εγκατεστημένος σύμφωνα με την φιλοσοφία Ν + 1 διαφύλαξης λειτουργίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί  η λειτουργία σε περίπτωση βλάβης σε hardware ή networking modules.

Η κτιριακή εγκατάσταση του Dynamic Data Center σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό του, έχει σχεδιαστεί με μηχανική επίβλεψη από αρχικό στάδιο, για να είναι σε θέση να καλύψει τις σημερινές ανάγκες σε υψηλή διαθεσιμότητα, ασφάλεια και απόδοση.

Όσον αφορά το δίκτυο, οι πολλαπλές συνδέσεις internet με την SynapseCom εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Το DDC διαθέτει τέσσερις γραμμές σύνδεσης ταχύτητας 108 Mbit έκαστη. Ειδικός δικτυακός εξοπλισμός, ενσύρματες συνδέσεις, καθώς και τελευταίας τεχνολογίας routers και application switces εφαρμόζουν load balancing και failover σε όλα τα κυκλώματα και διασφαλίζουν ότι το απαραίτητο εύρος δικτύου θα διατεθεί, έτσι ώστε να είναι πάντα διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες του Dynamic Data Center και με τους καλύτερους δυνατούς χρόνους απόκρισης.

Επιπλέον το back up των δεδομένων γίνεται σε ημερήσια βάση με χρήση του System Center Data Protection Manager της Microsoft.

H Altanet μέσω αυτής της συνεργασίας εγγυάται:
  • υψηλά ποσοστά διαθεσιμότητας για τον αποθηκευτικό χώρο που φυλλάσονται τα δεδομένα καθώς και οι σκληροί δίσκοι των διακομιστών των πελατών της (availability)
  • αξιοπιστία σε θέματα αστοχίας/απώλειας του αποθηκευτικού χώρου (reliability)
  • υψηλή ταχύτητα διαμεταγωγής δεομένων μεταξύ του αποθηκευτικού χώρου και των εικονικών διακομιστών (performance)

Ασφαλίστε τον διαδικτυακό σας κόμβο

Σε εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου ή διάθεσης διαβαθμισμένου περιεχομένου σε μέλη, απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιητικών ασφαλείας SSL (Secure Socket Layer Certificates). Για τον σκοπό αυτό η Altanet συνεργάζεται με τους πλέον αναγνωρισμένους φορείς έκδοσεις πιστοποητικών σε παγκόσμιο επίπεδο όπως είναι η VERIGISN, η THAWTE και η GEOTRUST.

Η Altanet αναλαμβάνει, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών της, την έκδοση του καταλληλότερου πιστοποιητικού ασφαλείας SSL, εξυπηρετώντας όλα τα στάδια που απαιτούνται από την εξαγωγή των  προπαρασκευαστικών κλειδιών (cer) και την συλλογή των απαραίτητων εγγράφων, μέχρι την εγκατάσταση και τον έλεγχο ποιότητας.