Οργάνωση, Διατήρηση, Ανάδειξη

Η πλατφόρμα Citron2DAM αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης και τεκμηρίωσης πολιτισμικού αποθέματος (Digital Asset Management System). Αποτελεί ιδανική λύση για φορείς πολιτισμού όπως Μουσεία, Ιδρύματα Εικαστικών Τεχνών και Βιβλιοθήκες που επιθυμούν την ηλεκτρονική οργάνωση του ψηφιοποιημένου αποθέματος, τη συστηματική καταγραφή των επιστημονικών δεδομένων και την ψηφιακή διατήρησή του αποθέματος τους (digital preservation). Η ίδια πλατφόρμα ενσωματώνει εξειδικευμένη ενότητα λογισμικού, με στόχο την επιλεκτική προβολή των ψηφιακών αντικειμένων στο διαδίκτυο τόσο ως προς το πλήθος τους όσο και ως προς το είδος των δημοσιευμένων μεταδεδομένων και εκδόσεων των ψηφιακών αρχείων. 

Η πλατφόρμα διαχείρισης ψηφιακού αποθέματος Citron2DAM υποστηρίζει:

  • Διαχείριση πολλαπλών συλλογών Τεκμηρίων / Αντικειμένων
  • Διαχείριση κατόχων των συλλογών 
  • Καταγραφή θέσεων των αντικειμένων, παρέχοντας μάλιστα μηχανισμούς παρακολούθησης αλλαγής θέσεων, των χώρων αποθήκευσης και της μετακίνησης
  • Παρακολούθηση γεγονότων με ιστορικό δράσεων, όπως έργων Συντήρησης, Δανεισμού, Μεταφοράς σε άλλους μουσειακούς χώρους κτλ 
  • Αξιολογήσεις και Σχολιασμό τόσο των αντικειμένων όσο και των συνδεδεμένων με αυτά media (εικόνα, ήχος, video, 3D) 
  • Διαχείριση πολυγλωσσικών θησαυρών όρων και εννοιών
  • Διαχείριση εκδόσεων των ψηφιακών μορφών των φυσικών αντικειμένων

Η πολυεπίπεδη (n-tier) αρχιτεκτονική της πλατφόρμας επιτρέπει την εγκατάσταση σε φορείς και οργανισμούς που διαθέτουν πολυάριθμες συλλογές ψηφιακού περιεχομένου. Οι βασικές αρχές σχεδιασμού και λειτουργίας είναι σε απόλυτη συμφωνία με τους "Οδηγούς Ορθών Πρακτικών" της Κοινωνίας της Πληροφορίας και συμμορφώνεται με διεθνή πρότυπα τεκμηρίωσης και εξαγωγής ψηφιακών τεκμηρίων.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η πλατφόρμα Citron2DAM έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Altanet A.E., χωρίς την χρήση λογισμικού τρίτων (third party tools). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση της σε σημαντικούς φορείς πολιτισμού στην Ελλάδα, όπως η Βουλή των Ελλήνων, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β & Μ Θεοχαράκη, κ.α., την καθιστούν μια από τις πλέον αξιόπιστες λύσεις στον χώρο του Ψηφιακού Πολιτισμού.