Νέα προσέγγιση στον ψηφιακό πολιτισμό

Αληθινή Πολυγλωσσία (σε άπειρες γλώσσες)

Η πλατφόρμα είναι αμιγώς πολυγλωσσική, για απεριόριστο αριθμό γλωσσών που σημαίνει ότι δεν απαιτείται προγραμματιστική παρέμβαση για την προσθήκη νέων γλωσσών. Η πολυγλωσσία διασφαλίζεται τόσο σε επίπεδο περιβάλλοντος διεπαφής (User Interface Multilingualism) όσο και σε επίπεδο δεδομένων (Database Multilingualism). Η χρήση χαρακτήρων Unicode καθιστά την πλατφόρμα συμβατή με το σύνολο των γλωσσών παγκοσμίως. Στις διεπαφές διαχείρισης των μετα-δεδομένων οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν τα πολυγλωσσικά πεδία.


Πολυμέσα

Η πλατφόρμα Citron2DAM παρέχει μηχανισμούς τόσο για την επιστημονική τεκμηρίωση των αντικειμένων (artifacts) όσο και για τη διαχείριση και τεκμηρίωση των ψηφιακών πόρων που συνδέονται με τα αντικείμενα. Οι συνδεδεμένοι ψηφιακοί πόροι (media) μπορεί να είναι εικόνες, slide, video, ηχητικά ντοκουμέντα, αρχεία office αλλά και υπερσύνδεσμοι σε διαδικτυακούς κόμβους. Για το σκοπό αυτό η πλατφόρμα ενσωματώνει WYSIWYG HTML Editor με σκοπό την δυνατότητα επεξεργασίας και καταχώρισης περιεχομένου HTML.


Υποστήριξη διεθνών προδιαγραφών τεκμηρίωσης

Οι ιδιαίτερα ισχυροί μηχανισμοί διαχείρισης μετα-δεδομένων καθιστούν εφικτή την υποστήριξη των πλέον διαδεδομένων προτύπων όπως:

 • Dublin Core
 • vMarc21 / Unimarc
 • CIDOC


Λεξιλογικός Έλεγχος – Θησαυροί Όρων

Η πλατφόρμα ενσωματώνει υποσύστημα διαχείρισης ελεγχόμενων λεξιλογίων και θησαυρών όρων. Οι Θησαυροί όρων βασίζονται στο πρότυπο ISO 5964 για τη δημιουργία πολυγλωσσικών θησαυρών ενώ ενσωματώνουν μηχανισμό εξαγωγής βάσει του προτύπου W3C SKOS (RDF Implementation), για την ανταλλαγή θησαυρών μεταξύ φορέων πολιτισμού. Οι Θησαυροί Όρων είναι πλήρως διαχειρίσιμοι και υποστηρίζουν τόσο συσχετίσεις συνώνυμων, ομώνυμων και μεταγλωτισμένων όρων όσο και εννοιολογικές συσχετίσεις μεταξύ όρων διαφορετικών θησαυρών (ή εντός του ιδίου θησαυρού).


Web Extensions

Το σύστημα διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα λογισμικού (module), με σκοπό την προβολή των πολιτισμικών τεκμηρίων στο διαδίκτυο. Η μονάδα αυτή επιτρέπει τη δημιουργία προτύπων άντλησης δεδομένων (templates) μέσα από τα οποία οι διαχειριστές καθορίζουν το πλήθος και είδος των πεδίων, των δελτίων δεδομένων καθώς και των εκδόσεων των ψηφιακών αρχείων που είτε εμφανίζονται στις λίστες των αποτελεσμάτων είτε αποτελούν κριτήρια στις σχετικές αναζητήσεις.


Λειτουργία Intranet/Extranet

Η αμιγώς web-based αρχιτεκτονική της πλατφόρμας, την καθιστά άμεσα προσβάσιμη στο σύνολο των χρηστών εντός και εκτός τοπικού δικτύου. Αρκεί η προσεκτική παραμετροποίηση των ενεργών στοιχείων του δικτύου για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων (firewall configuration, IP Restrictions etc).


Αναζητήσεις

Η πλατφόρμα παρέχει ισχυρούς μηχανισμούς αναζήτησης και ανάκτησης των δεδομένων:

 • Απλή αναζήτηση. Οι όροι αναζήτησης είτε πληκτρολογούνται από το χρήστη είτε επιλέγονται από κάποια λίστα ή θησαυρό σε περίπτωση προεπιλεγμένων τιμών.
 • Σύνθετη Αναζήτηση. Το σύστημα διαθέτει μηχανισμό «κτισίματος» δυναμικών ερωτημάτων μέσα από την επιλογή πολλαπλών κριτηρίων και τη σύνδεσή τους με λογικούς τελεστές.
 • Προεπιλεγμένες Αναζητήσεις. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των αναζητήσεων καθώς και την επιλεκτική κοινοποίησή τους σε ομάδες χρηστών (shared queries).
 • Αναζητήσεις σε βάθος. Το σύστημα επιτρέπει την αναζήτηση σε υπάρχοντα αποτελέσματα αναζητήσεων (search within results).
 • Αποτελέσματα Αναζήτησης. Το σύστημα παρέχει μηχανισμούς διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Επιτρέπει την κατ’ επιλογή εμφάνιση πεδίων σε λίστες, τον αριθμό των αποτελεσμάτων ανά σελίδα και την επιλογή εκδόσεων media (π.χ. thumbnail) για γρήγορη προεπισκόπηση.
 • Ταξινόμηση Αποτελεσμάτων. Το σύστημα επιτρέπει την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά ανά πεδίο. Επιπρόσθετα επιτρέπει πολλαπλή ταξινόμηση (multiple sorting).
 • Αναζήτηση Θησαυρικών Όρων. Η αναζήτηση πραγματοποιείται κατ’ επιλογή ή αυτόματα στους συσχετιζόμενους όρους (π.χ. συνώνυμα, ομώνυμα, αντίθετα, συσχετιζόμενοι όροι άλλων θησαυρών κτλ).


Εκτύπωση και Εξαγωγή Αποτελεσμάτων

Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα αναζήτησης μπορούν να εκτυπωθούν και να εξαχθούν σε αρχεία XML, Word, Excel και HTML.


Προσαρμοστικότητα

Αναφορικά με την προσαρμοστικότητα, το Citron2DAM παρέχει τα εξής:

 • Όλες οι περιγραφές των πεδίων, των δελτίων δεδομένων και των βοηθητικών κειμένων στο περιβάλλον διεπαφής των χρηστών, μπορούν να προσαρμοστούν κατά βούληση. Για το σκοπό αυτό το σύστημα παρέχει ειδικά εργαλεία Διαχείρισης Μεταφράσεων Όρων καθώς και τη μηχανή διαχείρισης μετα-δεδομένων (metadata engine).
 • Η περιγραφή των Οντοτήτων καθώς και ο ορισμός του τύπου και των ιδιοτήτων των συνδεδεμένων πεδίων αποτελούν αντικείμενο παραμετροποίησης.
 • Η συμπλήρωση των δεδομένων ακολουθεί τους κανόνες της αρχικής παραμετροποίησης και ελέγχεται απόλυτα από τους χρήστες, ανάλογα με το επίπεδο διαβάθμισής τους.