Οδηγός Αγοράς

Η πλατφόρμα Citron2DAM διατίθεται με βάση το μοντέλο των αδειών χρήσης.

Επιπρόσθετα, παρέχονται εξειδικευμένες άδειες για χρήση από φορείς του στενού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Η Altanet μπορεί να αλλάξει την τιμολογιακή της πολιτικής και τον τρόπο διάθεσης των αδειών χρήσης χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση.

Διατίθενται ετήσια συμβόλαια συντήρησης για ενημερώσεις της πλατφόρμας αλλά και των modules.

Για να μάθετε το κόστος της πλατφόρμας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε email στη διεύθυνση [email protected].