Απεριόριστες δυνατότητες

Το Citron2CMS αποτελεί εμπορικό λογισμικό το οποίο συνδυάζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) με μια καινοτόμα πλατφόρμα ήλεκτρονικού εμπορίου (eCommerce). Αποτελεί ιδανική λύση για την ανάπτυξη και τη δημοσίευση περιεχομένου στο Web.

Η αρθρωτή αρχιτεκτονική της πλατφόρμας επιτρέπει την αξιοποίηση της από το σύνολο των επιχειρήσεων ή / και οργανισμών, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας και επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών όπως ενδεικτικά:

 • Websites
 • Ηλεκτρονικούς Καταλόγους Προϊόντων (OnlineProduct Catalog) 
 • Ηλεκτρονικά Καταστήματα Λιανικής (B2C eShop) 
 • Ηλεκτρονικά Καταστήματα Χονδρικής (B2B eShop
 • Ομιλικές Πύλες (Group Portals)
 • Επιχειρηματικές Πύλες (Corporate Portals) 
 • Πύλες Προβολής Ψηφιακού Αποθέματος (eCulture Portals) 
 • Πύλες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (eGovernment Portals) 
 • Εφαρμογές για Έξυπνες Συσκευές (smart phone and tablet applications)

Η πλατφόρμα Citron2CMS διαθέτει καινοτόμα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την εφαρμογή της με την ίδια ευκολία τόσο σε απλές λύσεις όσο και στις πλέον απαιτητικές συνθήκες, αναφορικά με την πολυπλοκότητα στη λειτουργικότητα αλλά και τον όγκο των δεδομένων. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού είναι: 

 • Δυνατότητα ανάπτυξης Πολλαπλών Websites (multi-site platform) στην ίδια εγκατάσταση. Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα παρέχει τη δυνατότητα κοινής διαχείρισης περιεχομένου στον φορέα ή στην επιχείρηση, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των δεδομένων και τη διαβάθμιση της πρόσβασης σε επίπεδο site ή και ομάδας / ομίλου. Παράλληλα ελαχιστοποιεί τα κόστη της επιχείρησης / φορέα καθώς η συντήρηση γίνεται συνολικά για όλα τα websites ενώ η φιλοξενία είναι κοινή για όλα τα websites.
 • Δυνατότητα επιλεκτικής δημοσίευσης περιεχομένου σε Πολλαπλές ζώνες ενδιαφέροντος (multi-locale platform).  Επιτρέπει τη διανομή κοινού περιεχομένου σε εναλλακτικά κανάλια είτε αυτά αφορούν στη γεωγραφική προέλευση των χρηστών, είτε στις ουσιαστικές προτιμήσεις τους ανεξαρτήτως τοποθεσίας. Αποτελεί χαρακτηριστικό προστιθέμενης αξίας για ομίλους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο και επιτρέπει ενδεικτικά το επιλεκτικό "σερβίρισμα" προϊόντων σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικές γλώσσες, με διαφορετικές τιμές και σε διαφορετικό νόμισμα.
 • Εγγενής Πολυγλωσσία τόσο το επίπεδο γλώσσας διεπαφής των χρηστών όσο σε επίπεδο δεδομένων. Κάθε ένα website / εφαρμογή δύναται να "σερβίρει" περιεχόμενο σε μια ή περισσότερες γλώσσες ανά ζώνη ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να δημοσιεύει περιεχόμενο για την Ευρώπη σε Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά και την Αμερική σε Αγγλικά και Πορτογαλικά.  
 • Τα Πολλαπλά Domains επιτρέπουν τη διατήρηση πολλαπλών Ονομάτων Χώρου στην ίδια εγκατάσταση, για ένα ή περισσότερα websites / εφαρμογές

Η πλατφόρμα Citron2CMS αναπτύσσεται, επεκτείνεται και συντηρείται από την Altanet A.E. από το 2002 και αποτελεί ώριμο προϊόν στον τομέα της διαχείρισης περιεχόμενου στο Web. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση σε σημαντικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά και σε φορείς του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθιστά την πλατφόρμα Citron2CMS μια από τις πλέον αξιόπιστες λύσεις ηλεκτρονικού επιχειρείν.