Αρθρωτή αρχιτεκτονική με αληθινά modules

Η πλατφόρμα Citron2CMS, εκτός από την βασική «μηχανή» (engine) της, αποτελείται από επιμέρους αυτόνομες λειτουργικές ενότητες (modules), οι οποίες μπορούν να εγκατασταθούν τμηματικά και σε ανεξάρτητο χρόνο, ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης ή του φορέα.Custom Modules

 

Η πλατφόρμα Citron2CMS επιτρέπει την ανάπτυξη custom modules από την Altanet ή από τρίτους (βασισμένο σε συγκεκριμένα πρότυπα ανάπτυξης).