Για απαιτητικούς πελάτες και εξειδικευμένες λύσεις

Πολλαπλά Sites (και domains)

Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της πλατφόρμας Citron2CMS είναι ότι υποστηρίζει την παράλληλη λειτουργία πολλαπλών websites στην ίδια εγκατάσταση, όπου κάθε website μπορεί να λειτουργεί με ξεχωριστό/ά domain(s) και να διαθέτει μοναδικό σημείο εισόδου (home page). Η συγκεκριμένη καινοτομία επιτρέπει σε έναν όμιλο επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται σε διακριτούς κλάδους, να προχωρήσει στην δημοσίευση διαφορετικών websites ανά θυγατρική ή άνα κλάδο δρασηριότητας. Κάθε ένα από τα λεγόμενα microsites δύναται να έχει διαφορετική και μοναδική αισθητική και λειτουργικότητα (look & feel) και όλα αυτά σε μια και μοναδική εγκατάσταση, χωρίς όμως να επηρεάζεται η κοινή διαχείριση και δημοσίευση των δεδομένων καθώς η διαβάσθμιση στην πρόσβαση και τη χρήση σε επίπεδο site.


Πολλαπλές Ζώνες Ενδιαφέροντος - Locales (η γλώσσα δεν είναι αρκετή)

Ένα από τα κλασικά σφάλματα που απαντώνται συχνά ακόμη και σήμερα, είναι η αντίληψη ότι η γλώσσα από μόνη της μπορεί να καθορίσει την προέλευση του χρήστη και ως τούτου τη στοχευμένη προβολή περιεχομένου. Η πλατφόρμα Citron2CMS διαχωρίζει τις έννοιες της γλώσσας από αυτή του locale, επιτυγχάνοντας την προβολή του σωστού περιεχομένου, στη γλώσσα που επιθυμεί ο χρήστης. Τα locales ενεργοποιούνται κατά βούληση σε κάθε site, με αποτέλεσμα είτε πολλαπλά sites να "μοιράζονται" το ίδιο locale, είτε το ίδιο το site να διανέμει περιεχόμενο σε πολλαπλά locales. Στην περίπτωση ενός eShop η ζώνη ενδιαφέροντος αξιοποιείται για να διαχωρίσει τις τιμές πώλησεις των προϊόντων, τις εκπτώσεις, τη χρέωση των μεταφορικών, τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής και το νόμισμα ανά ζώνη πώλησης. 

Έτσι αν για παράδειγμα ένα site διανέμει περιεχόμενο σε δυο locales (Βόρεια Αμερική και Ευρώπη), τότε ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα επιλογής δημοσίευσης της πληροφορίας που αφορά στους επισκέπτες από τη Βόρεια Αμερική στο locale "Βόρεια Αμερική" ή εναλλακτικά μπορεί να επιλέξει τη δημοσίευση και στα δυο locale, εφόσον πρόκειται για κοινή πληροφορία. 

Αληθινή πολυγλωσσία (απεριόριστες γλώσσες)

Η πλατφόρμα Citron2CMS υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό. Η πολυγλωσσία διασφαλίζεται με τη χρήση του διεθνούς προτύπου UNICODE σε επίπεδο διεπαφής των χρηστών αλλά και σε επίπεδο δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή η συμβατότητα με το σύνολο των γλωσσών που υποστηρίζονται από το πρότυπο, συμπεριλαμβανομένων των Αραβικών και των Ασιατικών. Οι γλώσσες ενεργοποιούνται σε κάθε locale χωριστά.


Όταν η λύση μεγαλώνει με τις ανάγκες σας

Ο συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών καθιστά την πλατφόρμα Citron2CMS εξαιρετικά ευέλικτη, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να αλλάξετε προμηθευτή ή πλατφόρμα στην περίπτωση που οι ανάγκες σας μεγαλώσουν ή διαφοροποιηθούν. Δεν υπάρχει πλέον λόγος να προσαρμόζετε εσείς τις ανάγκες σας, στο λογισμικό που έχετε στη διάθεσή σας αλλά το ίδιο το λογισμικό να μπορεί να προσαρμόζετε διαρκώς στο εκάστοτε επιχειρηματικό / οικονομικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιήστε.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τα στάδια εξέλιξης μιας επιχείρησης: 

  1. Η επιχείρηση υλοποιεί ένα website με στόχο τη δυναμική  προβολή των προιόντων της. To website σερβίρει περιεχόμενο σε Ελληνικά και Αγγλικά
  2. Η ζήτηση των πελατών για ηλεκτρονικές αγορές οδηγεί την επιχείρηση στην επέκταση του προϊοντικού καταλόγου σε eShop λιανικής ή χονδρικής
  3. Η δραστηριοποίηση της επιχείρησης στα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη, οδηγεί στην ανάπτυξη δυο νέων eShops. Το eShop στα Βαλκάνια διαθέτει υποσύνολο των προϊόντων σε ευρώ σε Αγγλικά και Σλάβικα. Το eShop για την υπόλοιπη Ευρώπη ενσωματώνει νέους κωδικούς προϊόντων και τα διαθέτει προς αγορά σε ευρώ και σε Αγγλικά και Γερμανικά.
  4. Η επιχείρηση πραγματοποιεί εξαγορά εταιριών στο εξωτερικό, οπότε δημιουργείται η ανάγκη ανάπτυξης νέων ομιλικών websites.
Το Citron2CMS είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιμετωπίζει με απόλυτη επιτυχία τις προκλήσεις της ανάπτυξης μιας επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση του Συνολικού Κόστους Κτήσης (Total Cost of Ownership) από τον πελάτη.