Οδηγός Αγοράς

Η πλατφόρμα Citron2CMS διατίθεται με βάση το μοντέλο των αδειών χρήσης που αφορούν:
  • Την βασική άδεια χρήσης του Citron2CMS
  • Τον αριθμό των sites
  • Τον αριθμό των locales
  • Τον αριθμό των γλωσσών
  • Τον αριθμό των modules που απαιτούνται
Κάθε module έχει διακριτή τιμή και χρεώνεται εφάπαξ για την εγκατάσταση στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Αυτό σημαίνει ότι ένα module μετά την ενεργοποίησή του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα websites και  locales στην ίδια εγκατάσταση.

Επιπρόσθετα, παρέχονται εξειδικευμένες άδειες για χρήση από φορείς του στενού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Η Altanet μπορεί να αλλάξει την τιμολογιακή της πολιτικής και τον τρόπο διάθεσης των αδειών χρήσης χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση.

Διατίθενται ετήσια συμβόλαια συντήρησης για ενημερώσεις της πλατφόρμας αλλά και των modules.

Για να μάθετε το κόστος ανάπυξης ενός website / εφαρμογής, παρακαλούμε όπως αποστείλετε email στη διεύθυνση [email protected].