Περισσότερα από τα αυτονόητα

Βασικές Λειτουργίες Πλατφόρμας Πλεονεκτήματα

Υποστήριξη πολλαπλών sites

 • Υποστήριξη πολλαπλών domain names
 • Διαχωρισμός περιεχομένου ανά site
 • Υποστήριξη meta tags ανά site και σελίδα
 • Ορισμός προεπιλεγμένου site και προεπιλεγμένης γλώσσας
 • Ασφάλεια ανά site/locale
Δημιουργήστε ένα ή περισσότερα sites με διαφορετική μορφή το καθένα και σε ξεχωριστή διεύθυνση. Διαιρέστε λογικά την πληροφορία του οργανισμού ή του ομίλου σας χωρίς σύγχυση για τον χρήστη του portal και «σερβίρετε» το περιεχόμενο μεμονωμένο ανά site ή συγκεντρωτικά κάτω από μια «ομπρέλα».

Υποστήριξη πολλαπλών ζωνών ενδιαφέροντος

 • Υποστήριξη πολλαπλών ζωνών ανά site
 • Διαχωρισμός περιεχομένου ανά ζώνη ενδιαφέροντος
 • Δυνατότητα δημοσίευσης ή μη συγκεκριμένης ζώνης
Διαχωρίστε τους αποδέκτες της πληροφορίας είτε γεωγραφικά είτε με όποιον άλλο τρόπο επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τις ζώνες ενδιαφέροντος ή πώλησης των προϊόντων σας. Χρησιμοποιείστε όποιες γλώσσες επιθυμείτε ανά ζώνη ενδιαφέροντος.

Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών

 • Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών ανά site και ζώνη
 • Υποστήριξη UNICODE για χρήση όλων των γλωσσών
 • Διαχωρισμός δεδομένων σε πολυγλωσσικά και μη
Απευθυνθείτε σε πελάτες και συνεργάτες παγκοσμίως στη γλώσσα που γνωρίζουν καλύτερα. Η πληροφορία είναι κατανεμημένη σε πολυγλωσσικό και μη περιεχόμενο και η εμφάνισή της εξαρτάται από την επιλογή του κάθε χρήστη.

Πρότυπα διαμόρφωσης (Templates)

 • Υποστήριξη πολλαπλών προτύπων διαμόρφωσης
 • Δυνατότητα χρήσης διαφορετικών προτύπων στο ίδιο site
 • Υποστήριξη Responsive Web
Δημιουργήστε τη δική σας γεωμετρία των σελίδων του portal σας μέσα από νέα πρότυπα διαμόρφωσης ή χρησιμοποιείστε κάποια από τα υπάρχοντα σε διαφορετικές αναλύσεις. Σερβίρετε περιεχόμενο σε smart phones και tablets χωρίς να χρειάζεται να δημιουργείτε νέες εκδόσεις των websites και εφαρμογών σας.

Πρότυπα εμφάνισης (Themes)

 • Υποστήριξη πολλαπλών προτύπων εμφάνισης
 • Προκατασκευασμένα πρότυπα
 • Δυνατότητα ανάπτυξης προσαρμοσμένων προτύπων
Χρησιμοποιείστε τα προεγκατεστημένα πρότυπα εμφάνισης του Citron2CMS ή δημιουργήστε το δικό σας. Χρησιμοποιώντας τα Cascading Style Sheets, οι αλλαγές είναι παιχνίδι.

Δυναμική διαχείριση σελίδων

 • Δημιουργία σελίδων με μηχανισμό Drag-n-drop
 • Επιλογή εμφάνισης για κάθε module
 • Δυνατότητα κλωνοποίησης σελίδων
Οι «σελίδες» είναι ο σκελετός που παρουσιάζει σε συγκεκριμένες θέσεις και με συγκεκριμένο τρόπο (πρότυπα εμφάνισης και διαμόρφωσης) στατικό περιεχόμενο ή δυναμικές λειτουργίες που εφαρμόζονται με τα διάφορα modules της πλατφόρμας. Επιταχύνετα τον χρόνο δημιουργία νέου περιεχομένου με το drag-n-drop και την κλωνοποίηση των σελίδων.

Ασφάλεια

 • Ασφάλεια βασισμένη σε ομάδες, ρόλους και ενέργειες
 • Ασφάλεια σε επίπεδο χρήσης και πρόσβασης
 • Ασφάλεια στην ενεργοποίηση λειτουργιών και modules
Η ασφάλεια του Citron2CMS παρέχει τη δυνατότητα σε μεγάλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις να διαβαθμίζουν την πρόσβαση στην πληροφορία του website / εφαρμογής κατά βούληση. Η παραμετροποίηση της πολιτικής ασφαλείας καλύπτει και τους πιο απαιτητικούς.

Διαχείριση ψηφιακών πόρων

 • Γνώριμη αρχειοθέτηση σε φακέλους και υποφακέλους
 • Δημιουργία, διαγραφή, μετακίνηση αρχείων
 • Υποστήριξη και προεπισκόπηση για όλους τους τύπους αρχείων
Αρχειοθετείστε όλα τα ψηφιακά αρχεία που χρειάζονται στο portal σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Δημιουργείστε, μετονομάστε, διαγράψτε ή μετακινήστε όποια αρχεία θέλετε με τη χρήση του φιλικού περιβάλλοντος διεπαφής (web-based) της πλατφόρμας Citron2CMS.

Επεξεργαστής HTML Περιεχομένου

 • WYSIWYG (What You See Is What You Get)
 • Ολοκλήρωση με το MS Office και τα Citron2CMS controls
 • Δυνατότητα διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου
Χρησιμοποιείστε τον σύγχρονο επεξεργαστή HTML περιεχομένου για τη διαμόρφωση κειμένων από την αρχή ή με copy/paste από οποιοδήποτε έγγραφο word. Χρησιμοποιείστε όποιο control θέλετε μαζί με το κείμενο. Γράψτε / διορθώστε την HTML, εφόσον είστε εξειδικευμένος χρήστης.

Αναζήτηση περιεχομένου

 • Ανά γλώσσα, ανά site, ανά ζώνη ενδιαφέροντος
 • Με λέξεις κλειδιά
 • Με σημαντικές πληροφορίες ανά module
Αναζητήστε περιεχόμενο το οποίο έχει δημοσιευτεί στο website / εφαρμογή σας στη γλώσσα που επιθυμείτε. Η αναζήτηση πραγματοποείται στο website και τη ζώνη ενδιαφέροντος που έχει επιλέξει ο χρήστης κατά την πλοήγησή του. Οι τεχνικές αυτόματους φιλτραρίσματος και εμφάνισης δεδομένων κατά την πληκτρολόγηση κάνουν την εμπειρία του χρήση ευχάριστη και αποτελεσματική.

Διαλειτουργικότητα

 • Δυνατότητα εξαγωγής και εισαγωγής δεδομένων με χρήση Web και RESTful Services
 • Αξιοποίηση διεθνών προτύπων ανταλλαγής δεδομένων (XSD / XML, JSON, OAI-PMH, RDF κλπ)
 • Σύνδεση με τράπεζες για συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες
 • Δυνατότητα ενσωματώσης module τρίτων κατασκευαστών
Συνδεθείτε με άλλες εφαρμογές. Χρησιμοποιείστε τρίτους για την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών που θα «τρέχουν» μέσα από το Citron2CMS. Χρησιμοποιήστε πιστωτικές κάρτες για τις συναλλαγές των πελατών σας και αφήστε την τράπεζα να τις διεκπεραιώσει.

Στατιστικά επισκεψιμότητας

 • Πλήρης ολοκλήρωση με τα Citron2CMS modules
 • Πολλαπλές δυνατότητες κατηγοριοποίησης
 • Συμβατότητα με το google analytics και google tracking codes
Μάθετε ποιος επισκέπτεται το site σας, από που και για ποιο λόγο. Συγχρονιστείτε με το google analytics για περισσότερα hits στη σελίδα σας και περισσότερη επιτυχία στις αναζητήσεις όλων των χρηστών του Google! Παρακολουθήστε τα στατιστικά του eShop σας.