Η Altanet είναι και επίσημα πλέον μια 'πράσινη' εταιρία με βαση το πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 - 24/9/2015

Στα πλαίσια μιας διαρκούς ανάπτυξης της, η Altanet πιστοποιήθηκε από την BM TRADA HELLAS με το πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004. Η πιστοποίηση αφορά την βελτίωση της εταιρίας ως προς την περιβαλλοντική της απόδοση.
 
Μερικά από τα οφέλη της εφαρμογής ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 είναι :

  • Δυνατότητα μείωσης του κόστους παροχής υπηρεσιών, λόγω π.χ. της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και της εξοικονόμησης ενέργειας
  • Δημιουργία σχέσεως εμπιστοσύνης μεταξύ της Επιχείρησης και των τοπικών αρχών, που βοηθά στις ταχύτερες διαδικασίες εγκρίσεων αιτημάτων της Επιχείρησης
  • Πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων
  • Αναγνώριση από τους καταναλωτές
  • Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
 
Η BM TRADA είναι ένας κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας προς τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης, ελέγχου, επιθεώρησης και ελέγχου, την τεχνική κατάρτιση και υπηρεσιών, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προτύπων, συστημάτων και προϊόντων

Επιστροφή