Η Altanet υπογράφει σύμβαση με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για το έργο «Ψηφιοποίηση εκδόσεων και περιοδικών – ανάπτυξη εφαρμογών – προμήθεια εξοπλισμού – δημοσιότητα» - 17/12/2014

Η Altanet A.E. υπέγραψε σύμβαση για το έργο «Ψηφιοποίηση εκδόσεων και περιοδικών – ανάπτυξη εφαρμογών – προμήθεια εξοπλισμού – δημοσιότητα» που προκηρύχθηκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η Altanet Α.Ε. ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου μέσα από διαδικασία ανοικτού διεθνή διαγωνισμού και πλέον περνάει στη φάση ανάπτυξης του έργου. Το έργο δίνει έμφαση στην χρήση νέων τεχνολογιών και ειδικότερα σε mobile εφαρμογές για έξυπνες συσκευές, με στόχο την άμεση πρόσβαση των πληροφοριών 24/7 από οποιαδήποτε mobile συσκευή. Η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των cross-platform mobile apps είναι η GO!Enterprise.
 
Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Ψηφιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος:
  • Εκδόσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (βιβλία & κατάλογοι).
  • Κινηματογραφικά περιοδικά.
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Προβολής και Διάχυσης Πολιτιστικού Αποθέματος:
  • MyFestival: Προσωπική προβολή ψηφιακού υλικού ανά χρήστη.
  • Crowd Sourcing & Κοινωνική δικτύωση: Βελτιστοποίηση της τεκμηρίωσης από τον τελικό χρήστη.
  • Εφαρμογές εκπαιδευτικού υλικού σχολικής ηλικίας.
  • Πρόσβαση Ψηφιακού Αποθέματος από Έξυπνες Συσκευές.
  • Πρόσβαση Ψηφιακού Αποθέματος από Βιωματικά Stands.
  • Εικονικές εκθέσεις - Εκθέσεις on-demand.
 • Προμήθεια Υλικού και Βασικού Λογισμικού για την υποστήριξη των εφαρμογών (Infokiosks & H/Y)
 • Δράσεις Δημοσιότητας με Συνέντευξη Τύπου & Ημερίδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
 • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισμού και συντήρηση του λογισμικού και των εφαρμογών. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 159.130,00€ πλέον ΦΠΑ.

Επιστροφή