Η Altanet υπογράφει σύμβαση με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας 'Noesis' για την ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων - 21/7/2014

Η Altanet A.E. υπέγραψε σύμβαση για το έργο «Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων» που προκηρύχθηκε από το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας “Noesis”. Η Altanet Α.Ε. ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου μέσα από διαδικασία εθνικού ανοικτού διαγωνισμού και πλέον περνάει στη φάση ανάπτυξης έργου.
Το έργο περιλαμβάνει:

 • Την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και εφαρμογών όπως:
  • Πλατφόρμα Διαχείρισης Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων
  • Σύστημα Προβολής Ψηφιακού Αποθέματος σε Έξυπνες Συσκευές
  • Σύστημα Ξενάγησης στο Μουσείο με Έξυπνες Συσκευές
  • Σύστημα Προβολής Ψηφιακού Αποθέματος σε Βιωματικά Stands
 • Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού του εργοδότη
 • Την εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και τη δωρεάν συντήρηση του λογισμικού και των εφαρμογών.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 114.600,00€ πλέον ΦΠΑ.

Επιστροφή